เนื่องจากกฎหมายของประเทศจีนได้ระบุว่าเว็บไซต์ที่ให้บริการกับผู้ใช้ในประเทศจีนจะต้องไปทำการลงทะเบียน ICP Licensing ดังนั้น ICP เว็บไซต์ของRAYที่ไทย จะต้องย้ายจากที่ประเทศไทยไปยังประเทศจีน