งาน CEO ดีเด่นของอาเซียนปี 2018 ได้จัดขึ้นที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในวันที่ 29 มกราคม 2018 และในงาน CEO ดีเด่นของอาเซียนปีนี้  ผู้ก่อตั้ง RAY นายนพดล เรืองศรี ได้รับรางวัล CEO ดีเด่นของอาเซียนปี 2018 และได้ถ่ายรูปกับผู้ประกอบการที่ยอดเยี่ยมท่านอื่นๆ อีกหลายท่าน